Хайх Facebook Twitter Youtube
Монгол Улс, Улаанбаатар, 1-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Парк плэйс оффис, 602 тоот

ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖИЖ БУЙ БАЙРШИЛ

Төслийг Баян-Өлгий, Увс, Ховд, Завхан, Хөвсгөл, Говь-Алтай, Баянхонгор, Булган, Орхон, Архангай, Өвөрхангай, Төв, Хэнтий, Сүхбаатар зэрэг 14 аймгийн 150 сум болон Улаанбаатар хотод хэрэгжиж байна.
Малын эрүүл мэндийн бүрэлдэхүүн хэсэг хэрэгжих аймгууд

Нэмүү өртгийн сүлжээний эдийн засгийн эргэлтийн бүрэлдэхүүн хэсэг хэрэгжих аймгууд