"Мал аж ахуйн эдийн засгийн эргэлтийг нэмэгдүүлэх" төслөөс дэд төслийн сонгон шалгаруулалтын зар мэдээг олон нийтэд мэдээллэх, түгээх, хэвлэн нийтлэх ажил үйлчилгээ дээр сонирхсон хуулийн этгээдийг үнийн саналаа ирүүлэхийг урьж байна.

"Мал аж ахуйн эдийн засгийн эргэлтийг нэмэгдүүлэх" төслөөс дэд төслийн сонгон шалгаруулалтын зар мэдээг олон нийтэд мэдээллэх, түгээх, хэвлэн нийтлэх ажил үйлчилгээ дээр сонирхсон хуулийн этгээдийг үнийн саналаа ирүүлэхийг урьж байна.

Үнийн санал ирүүлэх болон холбогдох бусад материалыг ЭНД-ээс татаж авна уу.