1. - Увс
  2. - Хөвсгөл
  3. - Булган
  4. - Хэнтий
  5. - Төв
  6. - Өвөрхангай
  7. - Дундговь
  8. - Улаанбаатар