“Түншлэлийн хамтын шийдэл”-ийн хүрээнд олон талт бүтээмжит түншлэлийг бий болгох замаар тогтвортой, ногоон, өрсөлдөх чадвар бүхий нэмүү өртгийн сүлжээг хөгжүүлэх буюу тэргүүлэгч түншлэгчийн зүгээс малчид болон нэмүү өртгийн сүлжээний оролцогч талуудтай албан ёсны гэрээ байгуулан түншлэлийн хамтын шийдэл гаргасан төслүүдийг дэмжинэ. Түүнчлэн салбартаа тэргүүлэгч хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгжүүд болон нийгмийн  энтерпрайзийн тэргүүлэх компаниуд, хоршоод, нэмүү өртгийн сүлжээний үйлчилгээ үзүүлэгчид, зуучлагч нарын саналыг хүлээн авна. Хэд хэдэн нэмүү өртгийн сүлжээний оролцогч талууд хамтран санал гаргах боломжтой боловч   “Малын ашиг шимийг нэмэгдүүлэх шинэлэг шийдлүүдийг дэмжих хөтөлбөр”-ийн шалгаруулалтын арга хэмжээнд тэргүүлэгч түншлэгч нь төлөөлөн оролцоно.

Дараах салбаруудын тэргүүлэгч компаниуд түншлэл байгуулан төслийн санал гаргах ба тус бүрийг үр дүнд суурилсан нөхцөлтэйгөөр 150,000 – 500,000 ам.доллар хүртэлх дүнгээр санхүүжилтийн дэмжлэгийг үзүүлнэ. Үүнд:

  • - Мах
  • - Сүү
  • - Ноос
  • - Ноолуур

 

“Түншлэлийн хамтын шийдэл”-ийг сонгон шалгаруулахдаа хэрэгжихүйц, хуулбарлахуйц, өргөжүүлэхүйц мөн хүртээмжтэй байдал болон нөлөөллийг нь харгалзан үзнэ.

ТЭМДЭГЛЭЛ: Мал үржүүлэгч хуулийн этгээд, мал бордох газрууд, мал төхөөрөх үйлдвэрүүд, мах боловсруулах үйлдвэрүүд, ресторанууд, жижиглэн худалдаалагчид, сүүний үйлдвэрүүд, ноос болон ноолуурын бизнесүүд, мөн мал аж ахуйн нэмүү өртгийн сүлжээг бэхжүүлэхэд хувь нэмрээ оруулах бүтээлч түншлэлийн бусад компаниуд, байгууллагууд санал гаргах боломжтой.