Тайлан 2021

МАА-н төсөлд ирүүлсэн санал, гомдолыг шийдвэрлэсэн байдал              Монгол

 

Тайлан 2022

Үхрийн арьс товруутах өвчний дэгдэлтийн судалгааны тайлан Монгол
Хонь, ямааны цэцэг өвчний дэгдэлтийн судалгааны тайлан Монгол
Бог малын мялзан өвчний дэгдэлтийн судалгааны тайлан Монгол
2021 онд монгол улсад гарсан мал, амьтны гоц халдварт шүлхий    өвчний дэгдэлтийн судалгааны тайлан Монгол
МАА-н ЭЗЭН төслийн хүрээнд малын эрүүл мэндийн чиглэлээр хэгэгжүүлж байгаа үйл ажиллагаа, үр дүн Монгол
The report of determination of infection in dead Mongolian saiga population, outbreak investigation and molecular epidemiological study on foot and mouth disease virus (study 1) English