МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН БЭЛЭН БАЙДЛЫН ӨРӨӨ БОЛОН 21 АЙМГИЙН МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ГАЗРЫН ЦАХИМ ХУРАЛ ХИЙХЭД ЗОРИУЛСАН ТӨХӨӨРӨМЖ НИЙЛҮҮЛЭХИЙГ УРЬЖ БАЙНА

МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН БЭЛЭН БАЙДЛЫН ӨРӨӨ БОЛОН 21 АЙМГИЙН МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ГАЗРЫН ЦАХИМ ХУРАЛ ХИЙХЭД ЗОРИУЛСАН ТӨХӨӨРӨМЖ НИЙЛҮҮЛЭХИЙГ УРЬЖ БАЙНА. 
Үнийн саналын баримт бичгийгd ЭНД-ээс татаж авна уу.