"Мал аж ахуйн эдийн засгийн эргэлтийг нэмэгдүүлэх" төсөлд "Төслийн хүрээнд хийгдэх ном, сэтгүүл, танилцуулга, каталог, брошюр, тараах материал" зэрэг хэвлэх ажил дээр үнийн саналаа ирүүлэхийг урьж байна.  

"Мал аж ахуйн эдийн засгийн эргэлтийг нэмэгдүүлэх" төсөлд "Төслийн хүрээнд хийгдэх ном, сэтгүүл, танилцуулга, каталог, брошюр, тараах материал" зэрэг хэвлэх ажил дээр үнийн саналаа ирүүлэхийг урьж байна.  

Үнийн саналын баримт бичгийг bulgaa.amarsaikhan@gmail.com эсвэл 976-8000-9915 дугаартай холбогдож хүлээн авна уу.