Зудын эрсдэлийн менежментийн чадавхыг бэхжүүлэх, талбайн үзүүлэх сургалтын овьёосны үр, суданы үр, царгасны үр, согооврын үр нийлүүлэх зар

"Мал аж ахуйн эдийн засгийн эргэлтийг нэмэгдүүлэх" төсөлд Зудын эрсдэлийн менежментийн чадавхыг бэхжүүлэх, талбайн үзүүлэх сургалтын овьёосны үр, суданы үр, царгасны үр, согооврын үр нийлүүлэх ажил дээр үнийн саналаа ирүүлэхийг урьж байна. 

Үнийн саналыг заасан маягтын дагуу доорх хаягаар 2022 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 15:00 (Улаанбаатар) цагаас өмнө bulgaa.amarsaikhan@gmail.com цаасаар эсвэл цахимаар хаягаар хүргэнэ.

Үнийн саналын баримт бичгийг холбогдох хаягаар албан ёсны хүсэлт илгээж хүлээн авна уу.