МҮОНРТ-ийн “Эрүүл мал Монголын баялаг” цуврал нэвтрүүлэг  

МҮОНРТ-ийн “Эрүүл мал Монголын баялаг” цуврал нэвтрүүлэг

Мал аж ахуйн эдийн засгийн эргэлтийг нэмэгдүүлэх төслийн дэмжлэгтэйгээр Мал Эмнэлгийн Ерөнхий Газраас (МЭЕГ) “Эрүүл мал Монголын баялаг” цуврал нэвтрүүлгийг МҮОНРТ-ээр 2022 оны 5 сараас хойш бэлтэн хүргэж байна. Цуврал нэвтрүүлэг хоёр долоо хоног дутам гардаг бөгөөд нэвтрүүлгийг мал эмнэлгийн үйлчилгээ, малын халдварт өвчин зэрэг олон сэдвийн хүрээнд бэлтгэн хүргэдэг.

Тус нэвтрүүлэг нь мал эмнэлгийн салбарт хийгдэж буй ажлуудын талаарх мэдээллийг малчид болон олон нийтэд хүргэхэд чиглэсэн юм. Түүнчлэн, малчдад малын халдварт өвчний эхний үед үзүүлэх шинж тэмдэг, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ зэрэг эрсдэлийн талаар мэдээлэл өгөхөд тус цуврал нэвтрүүлэг чухал ач холбогдолтой.

2022 онд нийт 18 цуврал нэвтрүүлэг бэлтгэн хүргэсэн бөгөөд тус нэвтрүүлгийг 2023 онд МЭЕГ-тай хамтран үргэлжлэн хүргэх болно. 

“Эрүүл мал Монголын баялаг” цуврал нэвтрүүлэг хоёр долоо хоног дутам Лхагва гаригт "Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөрийн дараа буюу оргил цагаар оройн 7.30 цагт Та бүхэнд хүрч байна. Мөн төслийн дэмжлэгтэйгээр бэлтгэсэн бүх видео материалуудыг та бүхэн YouTube сувгаар хүлээн авч үзэх боломжтой.

2022 оны зарим онцлох дугаарууд:

Дугаар 4:  

Үхрийн арьс товруутах өвчин

Үзэх

Дугаар 11: 

Шүлхийн дархлаажуулалт

Үзэх

Дугаар 15: 

Бичил биетний тэсвэржилт -2022 

Үзэх 

Дугаар 16:  

Дорнод аймгийн мал эмнэлгийн газраас

Үзэх 

2022 онд гарсан бүх “Эрүүл мал Монголын баялаг” цуврал нэвтрүүлэг

Нэр 

МҮОНРТ-ээр цацагдсан огноо

YouTube холбоос

1

Шүлхийн дархлаажуулалт

05.11

Үзэх

2

Мал эмнэлгийн нэгдсэн систем

05.25

Үзэх

3

Үхрийн цээж өвчинөөс эрүүл бүс нутаг

06.02

Үзэх

4

Үхрийн арьс товруутах өвчин

06.15

Үзэх

5

Адууны ям өвчин

06.29

Үзэх

6

Мал эмнэлгийн сорилт баталгаажуулалт

07.13

Үзэх

7

Хурдан моринд үзүүлэх тусламж

07.27

Үзэх

8

Малын эмийн зохистой хэрэглээ

08.10

Үзэх

9

Малын угаалга

08.24

Үзэх

10

Мал Эмнэлгийн үйлчилгээний нэгж

09.07

Үзэх

11

Шүлхийн дархлаажуулалт

09.21

Үзэх

12

Мал эмнэлгийн албаны гүйцэтгэлийн үнэлгээ

10.05

Үзэх

13

Нийслэлийн мал эмнэлгийн газар

10.19

Үзэх

14

Эрүүл бүс болох тухай

11.02

Үзэх

15

Бичил биетний тэсвэржилт

11.16

Үзэх

16

Дорнод аймгийн Мал Эмнэлгийн газраас

11.30

Үзэх

17

Мал, амьтны гоц халдварт өвчний оношилогоо, тандалтын лаборатори

12.14

Үзэх

18

2022 онд хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны тухай

12.28

Үзэх